xưởng sản xuất xe đạp sắt hoa văn
Thông tin sản phẩm:
Vật liệu: Sắt uốn mỹ thuật
Tính năng: Sử dụng để trang trí
Kích thước: Xe lớn: H 92 x D 120 cm