Xích đu đôi Đan rối
Gồm 1cần 1ghế xích đu và nệm ngồi nhiều màu tuỳ chọn
Xích đu đôi được làm từ khung sắt Đan dây nhựa