Xích đu đôi Bảo Long
Gồm 1 cần 1 ghế đôi và nệm nhiều màu tuỳ chọn