Xích đu được Đan từ sợi dây thừng
Khung sắt , nệm nhiều màu