Hệ thống khai thác và sử lý tre khép kín BAMBOO PROFILE VIỆT NAM.
Trồng khai thác chế biến tre.
Có vựa tre tại TP Hồ Chí Minh
Chúng tôi nhận cung cấp cây tre tươi, tre khô, tre sử lý chưng áp trong xây dựng nội thất.
Liên hệ để có giá tốt và nhiều ưu đãi dài hạn: 0901 070 080
Mr Năm Bamboo.