Xuân về tết đến mọi nhà ấm cũng, cảnh vật cũng nên thơ! Một không gian truyền thống lung linh đầy sắc thái văn Việt không thẻ thiếu trong nhiều thập kỷ qua.