BVG-XL-6868 ( LÀ dòng sơn chống nóng NANO) nhập khẩu từ MỸ
Tác dụng :
- chống nóng mái tôn nhà xưởng(giảm từ 8-22 độ trên bề mặt phun
-chống ồn giảm từ 35-45% tiếng ồn so với bên ngoài
-chống rỉ cho kim loại Fe :
-chống thấm
-bảo vệ sức khỏe
-hiệu quả kinh tế cao
-bảo về môi trường