Bamboo Việt Art - Mỹ Thuật Tre Việt
Nhận thi kế nhà tre tại TP HCM, thi công nhà tre tại TP Hồ Chí Minh, thi công nhà tre tại Sài Gòn.
Cho thuê gian hàng bằng tre nứa phục vụ sự kiện, hội chợ tại TP HCM.
Sản phẩm tre thân thiện, giá rẻ có bảo hành
Liên hệ: 0901 070 080