Bamboo Việt Art - Tre và đời sống!
Nhận thiết kế cảnh quan sân vườn.
Thi công cảnh quan sân vườn ốp tre, trồng tre sân vườn.