tGạch Tranh,Gạch Thảm HƯNG ĐẠI PHÁT

Thảm Hoa Hồng Nhũ Kim

Chất liệu : Xương đá granite phủ nhũ kim co cấp

Kich thước : 1,2x1,8m và 1,6x2,4m
1,2x1,2m và 1,6x1,6m