Sofa gỗ nguyên tấm , kích thước rộng 65cm dài 2m, dày 5cm. sản phẩm được thiết kế dán keo liên kết nguyên khối. chiều cao ghế 35cm măt ngồi, cho cảm giác thoải mái.