Sản xuất quốc huy ,logo các nghành bằng composite kích thước:50cm,60cm,70cm