Liên hệ: Ms.Ngân để được hỗ trợ tư vấn và nhận mẫu.
Nẹp dạng chữ T, hỗ trợ xử lý điểm giao vuông góc giữa tường và sàn -> tạo khe chân tường thẳng/chuẩn, có tác dụng chống thấm chân tường, thi công nhanh hiệu quả.
Sản phẩm còn có thể được ứng dụng để tạo ron viền dọc khung cửa, chống/hạn chế nứt giữa điểm tiếp giáp giữa khung cửa và tường tô.
#nepchanvua#khechantuongchongtham#ketthuctuong#lenchantuong#khephancach#Nepnhuacatchi #Nepronamtuong #Nepchituong #Neptaoronamtuong #Neptrangtrituong#Nepgoctuong #Nepopgoctuong #Nepnhuatotrat #Nepupvc #Nepcornerbead #Nepghemtuong #Neptobaovegoc #Nepopgachgiada #Nepopgocgach #Nepbogocgach #Nepketthucgach #Nepbotron#Vienkebetong#Cuckebetong #Goikebetong #Cucchem #Nepxaydung #Nepcatchi #Nepopgachmen #Nepinox304 #Nepchantuong #Nepphancach #Nepvatcot
#Nepznhua #Nepztranthachcao #Nepvientran #Nepphantran#Nepnhuacatchi #Nepronamtuong #Nepchituong #Neptaoronamtuong #Neptrangtrituong