Mũ Bảo hiểm có kính cho bé : sản phẩm bền đẹp, dây quai chắc chắn.