Mặt bàn cắt thớt tự nhiên gỗ Me Tây nguyên tấm, kích thước 52cm x 65 cm dày 5 cm. Được sấy khô , chống mối và sơn 2 mặt.