Mặt bàn cafe gỗ Me Tây nguyên tấm, kích thước đường kính 40cm
dày 5cm. Dùng chân sắt cao 40cm . Hệ bàn này dùng được với các loại ghế cao 30-35cm .