GHẾ CAFE HÀNG CÒN MỚI CHƯA QUA SỬ DỤNG . BẢO HÀNH 12 THÁNG .