đèn gậy chỉ huy giao thông được sử dụng trong công trường để điều tiết giao thông
sử dụng cho xe ô tô khi gặp sự cố cần cảnh báo cho người đi đường
sử dụng 3 viên pin aa
đèn đỏ có 2 chế độ nháy và không
có đèn soi
có còi