Chất liệu: gạch thảm chấm vàng
Kích thước: ghép từ các viên gạch 80x80cm thành kích thước lớn như 1,6x1,6m. 1,6x2,4m. 2,4x3,2m. 4x4m. 4,8x4,8m
Nhận đặt hàng chuyển đi toàn quốc
Liên hệ: 0987446026
Kho: HN và HCM