Kích thước: 1,2x1,8m và 1,6x2,4m
Chất liệu: gạch thảm khắc vàng
HOTLINE: 0987 446 026
Website: http://noithat86.vn/
Kho: HN và HCM