Kích thước có sẵn: 1,2x1,8m và 1,6x2,4m. 1,6x1,6m. 2,4x3,2m...
Chất liệu: gạch thảm khắc kim
Nhận đặt in tranh theo kích thước yêu cầu, phục vụ quý khách hàng toàn quốc
HOTLINE: 0987 446 026
Website: http://noithat86.vn/
Kho: HCM và HN