Kích thước có sẵn: 1,2x1,2m. 1,2x1,8m. 1,6x2,4m. 2,4x2,4m. 3,2x4,8m...
Chất liệu: gạch thảm khắc vàng
HOTLINE: 0987 446 026
Website: http://noithat86.vn/
Địa chỉ: KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Kho: HCM