Gạch thảm lát nền - gạch thảm phòng khách>

Chất liệu: thảm gạch kính khắc kim

Kích thước thảm gạch có sẵn: 1,2x 1,8 & 1,6 X 2,4 ,