Chất liệu: gạch thảm khắc kim
Kích thước: 80x80cm
Nhận đặt hàng trang trí ship toàn quốc
Kho: HN và HCM