Đôn gỗ Me Tây nguyên khối, kích thước mặt tròn d.30cm , cao 50cm. Đôn được chà láng, chống mối, sơn hoàn thiện.
Đôn gỗ tư nhiên thường dùng trang trí , đặt tượng hoặc cây bonsai , nhiều khi còn làm bàn sofa .