đèn lắp trụ cổng biệt thự, là loại đèn trụ lắp trên đầu trụ cổng hai bên đầu cửa chính của cửa cổng.