Thuê booth bán hàng bằng tre.
Thi công booth bán hàng bằng tre.
Bán booth bán hàng bằng tre.
Trang booth bán hàng bằng tre.