Chất liệu: gạch thảm khắc kim
Kích thước có sẵn: 80x80cm. 1,2x1,8m . 1,6x1,6m và 1,6x2,4m
HOTLINE: 0987 446 026
Website: http://noithat86.vn/
Kho: HN và HCM