Mặt bàn gỗ cung cấp ngay các loại chân bàn có sẵn trên thị trường do các anh em làm chân chuyên nghiệp ký gửi. Gồm chân Hairpin và chân louis có chiều cao 30-45-50-60-70 .