Bamboo Việt Art
Nhận sử lý nguyên liệu tre và cung cấp cây tre thành phẩm đã qua sử lý. Dùng cho các công trình xây dựng.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0901 070 080