Bộ bàn mặt gỗ tự nhiên nguyên tấm tròn tự nhiên , đường kính 50-60 cm dày 5cm được thiết kế trên 3 chân luis 50cm và kết hợp 2 ghế ngồi mặt gỗ tự nhiên đươngf kính 32 cm trên 3 chân luis 30cm .