Bộ bàn ghế cafe gồm 1 bàn 4 ghế
Bàn ghế gỗ cao su tự nhiên
Ghế cao 45, bàn cao 75