tủ gỗ công nghiệp Malaysia
tủ 3 cánh kt 1m2=1.600.000
tủ 4cánh kt.1m6= 2.200.000
tủ 5cánh không ngăn kéo kt 2m= 2.800.000
Loại 5c ngăn kéo kt 2m= 3.200.000
Loại tủ 2 tầng ngang 1m6 cao 2m3 sâu 51 =3.800.000
đồ gô. giang phát
DC. nguyễn trãi thanh xuân hà nội
0914689311