Trái bi cầu thạch anh hồng
Bi cầu Thạch anh hồng : 1,1kg
Thạch anh hồng : 1,1kg
Đế đèn : 650k
0934980963

Quả cầu thạch anh hồng:
Quả cầu thạch anh hồng có tác dụng rất hữu ích trong việc kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền đạt sự đồng cảm và nhạy cảm, tăng sự lãng mạn, tạo nhân duyên với khách hàng, đối tác làm ăn.