Thép dùng cho khuon mau, thep co khi dùng làm khuôn mẫu dạng tấm, dạng thanh trơn, Chế tạo khung máy cố định , máy dập,làm dao, làm nhíp ...
+ Thép dùng trong cơ khí khuôn mẫu: S20C,S30C,S35C,S40C,S45C, S50C, S35C, C45, ARKI, SGT, DAC, YCS3.
2083 , SKD11, SKD61,vv...
+ Quy cách chung của các loại lap tron, lap che tạo,lap:
-phi tròn như phi 10 , phi 12, phi 16,phi 18,phi 20,phi 25, phi 28 , phi 30, phi 32 ,phi 40,phi 100, phi ........500 mm
+ Quy cách chung của các loại tấm thép , thép tấm :
- Độ dày : 8 mm,10 mm,12 mm,14 mm,16 mm,18 mm,20 mm,….800 mm
- Chiếu dài : 100mm ,…6.000 mm,9.000 mm,12.000 mm
- Chiều ngang : 50 mm,1.000 mm,1.250 mm, 1.500 mm, 2.000 mm , 2.5000 mm
Lưu ý sản phẩm có thể cắt gia công theo yêu cầu quý khách hàng.