Chuyên cung cấp nhập khẩu trực tiếp những sản phẩm thép ống hàn ,ống đúc , ống hàn xoắn , ống dầu khí từ khu vực Đông Nam Á với những nước tiên tiến trong nghành công nhiệp nặng chế tạo như Hàn Quốc , Nhật Bản , Nga , Đài Loan , Thái Lan , Trung Quốc .....
Ông thép đúc ,ông thép công nghiệp, ống phi 406 x 9.5x6000 .Sản phẩm được sử dụng trong nghành cơ khí chế tạo đường ống nước chữa cháy, đường ống lò hơi , đường ống dẫn dầu khí và nhiều tiêu chuẩn.
Thép ống hàn với những tiêu chuẩn như :
Thép ống hàn phi 21 x 2,3,4 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 27 x 2,3,4,5 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 34 x 2,3,4,5,6 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 42 x 2,3,4,5,6 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 49 x 2,3,4,5,6 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 51 x 2,3,4,5,6 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 60 x 3 x 6000 mm , 60 x 4 x 6000 mm , 60 x 5 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 70 x 2 x 6000 mm , 70 x 3 x 6000 mm , 70 x4 x 6000 mm , 70 x 5 x 6000mm
Thép ống hàn phi 90 x 3 x 6000 mm, 90 x 4 x 6000 mm, 90 x 5 x 6000mm, 90 x 6 x 6000mm
Thép ống hàn phi 114 x 4x 6000mm, 114 x 5 x 6000mm ,114 x 6 x 6000mm, 114 x 8 x6000 mm
Thép ống hàn phi 141 x 4 x 6000mm, 141 x 5 x 6000 mm , 141 x 6 x 6000 mm , 141 x 8 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 219 x 4,5,6,8,10 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 273 x 4,5,6,7,8,9,10,12 x 6000 – 9000 mm
Thép ống hàn phi 323 x 6,8,9,10,12,14 x 6000 mm
Thép ống hàn phi 355 x 6,8,9,10,12,14 x 6000 mm