Em có 250 bộ màn cửa khách sạn 5 sao chóng nóng chóng nắng...
Nay em thanh lý lại với giá cực hời cho mọi người nhé