Thanh lý ghế gỗ cà phê số lượng lớn. Vận chuyển trên 10 bộ.