TÊN SẢN PHẨM :THANG DÂY CỨU HỘ HOẶC CÒN GỌI LÀ THANG DÂY THOÁT HIỂM

XUẤT XỨ :VIỆT NAM

CHIỀU DÀI DÂY THANG : 10 MÉT

CHIỀU DÀI :TÙY THEO YÊU CẨU CỦA KHÁCH HÀNG,CHIỀU DÀI DÂY TIÊU CHUẨN ĐƯỢC SỬ

DỤNG RỘNG RÃI LÀ 10 MÉT,12 MÉT, 15 MÉT,20 MÉT,25 MÉT, 30 MÉT