-Tác phẩm Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn
-KT : 9 cm . 5,5 cm . 13,90mm
-Tl: 0,147 gram ( toàn tác phẩm 0,377 gram )
-CL : Đá thạch anh Tóc Vàng Hoa Thị VIP
-Để bàn làm việc , treo trong xe hơi ..... Được nghệ nhân lâu năm nhiều kinh nghiệm chạm từng nét rất tinh tế

-Hình ảnh tôn tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mỗi bàn tay đều có conmắt trí tuệ, trong tay cầm nhiều pháp khí dùng hàng phục ma chướng, những cánh tay cầm kiếm, búa, tràng hoa, châu báu, vải lụa gấm vóc, hoa sen, bánh xe pháp, bình tịnh thủy, chày kim cang.. cũng tượng trưng cho mọi ngành nghề trong cuộc sống trên thế gian này.