- Hoàng Dương Mọc Rất Chậm,Đến Hơn 10 Năm Đường Kính Cây Mới Được 10cm.Cây Cổ Thụ Ở Trước Cửa Miếu Quan Tư Đồ Quang Phúc Ở Tô Châu ( Trung Quốc ) Đã 700 Trăm Năm,Nhưng Cao Không quá 10m,Vòng Ôm Chỉ 30cm
- Gỗ Hoàng Dương Có Công Dụng Là Trị Thấp Khớp Lưu Thông Máu,Người Cổ Xưa Thường Dùng Để giảm Đau Thấp Khớp,Điều Trị Khi Bị Té Bị Thương
Quan Âm Gỗ Hoàng Dương.Điêu Khắc Tinh Xảo.Tượng Để Mộc Không Sơn Pu
Cao 18cm