Mặt gỗ tự nhiên nguyên tấm . kích thước mặt 85-90 dài 2,6 m dày 10 cm.