Mặt gỗ nguyên tấm rộng 50-55 cm dài 2,8 m dày 10 cm . Dùng làm mặt bàn hay mặt ghế ngồi đều đẹp .