Mặt dây chuyền Nam đá thạch anh bao thể : Có thể làm mặt dây chuyền cho Nam và có thể treo trong xe hơi cũng rất đẹp ...

-Tôn Ngộ Không đá thạch anh bao thể tự nhiên ( Hoa ớt )94,07gram - 68,62 mm .42,49mm. 20,04mm