Mô tả sản phẩm

Mâm đồng phúc lộc thọ đk 90cm, mâm chạm đồng tam đa, mâm phù điêu đồng
Kích thước: Đk 90cm
Chất liệu: Đồng vàng, gò nổi phù điêu