Lưới an toàn sử dụng để chắn vật rơi công trình
Lưới bao che sử dụng che chắn bụi công trình
Lưới bóng đá che chắn sân bóng
Lưới golf chắn bóng golf hoặc chắn chim
Lưới tennis ; chắn gió, an toàn tennis khi tập luyện thi đấu