Không Gian Bamboo Việt - Sản phẩm của công ty Thân Thiện Phát, bảo trợ thiết kế, Công ty kiến trúc 5T.
Nhận thiết kế không gian kiến trúc dân gian tre, gỗ, lá. Không gian tre trong trang trí nhà, không gian tre nhà hàng, không gian tre khu du lịch nghỉ dưỡng, resort.
Thi công khuân viên tre, trúc lá cọ, mái tranh.
Dịch vụ camboo hai trong một
Đơn vị quản lý uy tín.