Đồng Điếu
CL : Ngọc Hoang Long đá tự nhiên
Kt : 32 cm
Call or Zalo :0934.980.963