Đĩa rồng phun châu

+CL : Ngọc Serpentine tự nhiên 100% bao a/c kiểm định toàn quốc
+kt: 40 cm + 30 cm
+A/c nào iu ib e
Call or Zalo : 0934.980.963