Dây phản quang nhựa bản 5cm màu vàng chanh VPQ-VN-05
Tiêu chuẩn chất lượng: Việt Nam

Chất liệu: Phản quang nhựa

Màu sắc: Trắng + Vàng chanh + Cam + Xanh

Tính năng: Phản quang